Розробка, підтримка, SEO, просування, соцмережі та реклама сайтів ☣
Кабінет клієнта
Зареєструватись Забули пароль?
Створення та оптимізація сайтів » Блог » faq » Таблиця HTML кодів кольорів

Таблиця HTML кодів кольорів

Створюю і просуваю комерційні сайти та інтернет-магазини з 2008 року. 22-04-2013, 00:42 3 771 0
Таблиця HTML кодів кольорів

Підбірка кодів кольорів у форматі rgba.

 

Формат rgba розшифровується так: (*, *, *,%), де "*" - числа від 0 до 255, а "%" - дробові числа від 0 до 1.

 

Перших три числа це: red, green, blue, тобто червоний, зелений, синій.

 

Розглянемо модель RGB зальфа-каналом, (ведена в CSS3):

 

 p { color: rgba(255, 0, 0, 0.5) } /* 0.5 прозорість, напівпрозорість */ 

 

<td bgcolor=
назва
колір
R G B
rgba
Snow Snow 255 250 250 #FFFAFA GhostWhite GhostWhite 248 248 255 #F8F8FF WhiteSmoke WhiteSmoke 245 245 245 #F5F5F5 Gainsboro Gainsboro 220 220 220 #DCDCDC FloralWhite FloralWhite 255 250 240 #FFFAF0 OldLace OldLace 253 245 230 #FDF5E6 Linen Linen 250 240 230 #FAF0E6 AntiqueWhite AntiqueWhite 250 235 215 #FAEBD7 PapayaWhip PapayaWhip 255 239 213 #FFEFD5 BlanchedAlmond BlanchedAlmond 255 235 205 #FFEBCD Bisque Bisque 255 228 196 #FFE4C4 PeachPuff PeachPuff 255 218 185 #FFDAB9 NavajoWhite NavajoWhite 255 222 173 #FFDEAD Moccasin Moccasin 255 228 181 #FFE4B5 Cornsilk Cornsilk 255 248 220 #FFF8DC Ivory Ivory 255 255 240 #FFFFF0 LemonChiffon LemonChiffon 255 250 205 #FFFACD Seashell Seashell 255 245 238 #FFF5EE Honeydew Honeydew 240 255 240 #F0FFF0 MintCream MintCream 245 255 250 #F5FFFA Azure Azure 240 255 255 #F0FFFF AliceBlue AliceBlue 240 248 255 #F0F8FF lavender lavender 230 230 250 #E6E6FA LavenderBlush LavenderBlush 255 240 245 #FFF0F5 MistyRose MistyRose 255 228 225 #FFE4E1 White White 255 255 255 #FFFFFF Black Black 0 0 0 #000000 DarkSlateGray DarkSlateGray 47 79 79 #2F4F4F DimGrey DimGrey 105 105 105 #696969 SlateGrey SlateGrey 112 128 144 #708090 LightSlateGray LightSlateGray 119 136 153 #778899 Grey Grey 190 190 190 #BEBEBE LightGray LightGray 211 211 211 #D3D3D3 MidnightBlue MidnightBlue 25 25 112 #191970 NavyBlue NavyBlue 0 0 128 #000080 CornflowerBlue CornflowerBlue 100 149 237 #6495ED DarkSlateBlue DarkSlateBlue 72 61 139 #483D8B SlateBlue SlateBlue 106 90 205 #6A5ACD MediumSlateBlue MediumSlateBlue 123 104 238 #7B68EE LightSlateBlue LightSlateBlue 132 112 255 #8470FF MediumBlue MediumBlue 0 0 205 #0000CD RoyalBlue RoyalBlue 65 105 225 #4169E1 Blue Blue 0 0 255 #0000FF DodgerBlue DodgerBlue 30 144 255 #1E90FF DeepSkyBlue DeepSkyBlue 0 191 255 #00BFFF SkyBlue SkyBlue 135 206 235 #87CEEB LightSkyBlue LightSkyBlue 135 206 250 #87CEFA SteelBlue SteelBlue 70 130 180 #4682B4 LightSteelBlue LightSteelBlue 176 196 222 #B0C4DE LightBlue LightBlue 173 216 230 #ADD8E6 PowderBlue PowderBlue 176 224 230 #B0E0E6 PaleTurquoise PaleTurquoise 175 238 238 #AFEEEE DarkTurquoise DarkTurquoise 0 206 209 #00CED1 MediumTurquoise MediumTurquoise 72 209 204 #48D1CC Turquoise Turquoise 64 224 208 #40E0D0 Cyan Cyan 0 255 255 #00FFFF LightCyan LightCyan 224 255 255 #E0FFFF CadetBlue CadetBlue 95 158 160 #5F9EA0 MediumAquamarine MediumAquamarine 102 205 170 #66CDAA Aquamarine Aquamarine 127 255 212 #7FFFD4 DarkGreen DarkGreen 0 100 0 #006400 DarkOliveGreen DarkOliveGreen 85 107 47 #556B2F DarkSeaGreen DarkSeaGreen 143 188 143 #8FBC8F SeaGreen SeaGreen 46 139 87 #2E8B57 MediumSeaGreen MediumSeaGreen 60 179 113 #3CB371 LightSeaGreen LightSeaGreen 32 178 170 #20B2AA PaleGreen PaleGreen 152 251 152 #98FB98 SpringGreen SpringGreen 0 255 127 #00FF7F LawnGreen LawnGreen 124 252 0 #7CFC00 Green Green 0 255 0 #00FF00 Chartreuse Chartreuse 127 255 0 #7FFF00 MedSpringGreen MedSpringGreen 0 250 154 #00FA9A GreenYellow GreenYellow 173 255 47 #ADFF2F LimeGreen LimeGreen 50 205 50 #32CD32 YellowGreen YellowGreen 154 205 50 #9ACD32 ForestGreen ForestGreen 34 139 34 #228B22 OliveDrab OliveDrab 107 142 35 #6B8E23 DarkKhaki DarkKhaki 189 183 107 #BDB76B PaleGoldenrod PaleGoldenrod 238 232 170 #EEE8AA LtGoldenrodYello LtGoldenrodYello 250 250 210 #FAFAD2 LightYellow LightYellow 255 255 224 #FFFFE0 Yellow Yellow 255 255 0 #FFFF00 Gold Gold 255 215 0 #FFD700 LightGoldenrod LightGoldenrod 238 221 130 #EEDD82 goldenrod goldenrod 218 165 32 #DAA520 DarkGoldenrod DarkGoldenrod 184 134 11 #B8860B RosyBrown RosyBrown 188 143 143 #BC8F8F IndianRed IndianRed 205 92 92 #CD5C5C SaddleBrown SaddleBrown 139 69 19 #8B4513 Sienna Sienna 160 82 45 #A0522D Peru Peru 205 133 63 #CD853F Burlywood Burlywood 222 184 135 #DEB887 Beige Beige 245 245 220 #F5F5DC Wheat Wheat 245 222 179 #F5DEB3 SandyBrown SandyBrown 244 164 96 #F4A460 Tan Tan 210 180 140 #D2B48C Chocolate Chocolate 210 105 30 #D2691E Firebrick Firebrick 178 34 34 #B22222 Brown Brown 165 42 42 #A52A2A DarkSalmon DarkSalmon 233 150 122 #E9967A Salmon Salmon 250 128 114 #FA8072 LightSalmon LightSalmon 255 160 122 #FFA07A Orange Orange 255 165 0 #FFA500 DarkOrange DarkOrange 255 140 0 #FF8C00 Coral Coral 255 127 80 #FF7F50 LightCoral LightCoral 240 128 128 #F08080 Tomato Tomato 255 99 71 #FF6347 OrangeRed OrangeRed 255 69 0 #FF4500 Red Red 255 0 0 #FF0000 HotPink HotPink 255 105 180 #FF69B4 DeepPink DeepPink 255 20 147 #FF1493 Pink Pink 255 192 203 #FFC0CB LightPink LightPink 255 182 193 #FFB6C1 PaleVioletRed PaleVioletRed 219 112 147 #DB7093 Maroon Maroon 176 48 96 #B03060 MediumVioletRed MediumVioletRed 199 21 133 #C71585 VioletRed VioletRed 208 32 144 #D02090 Magenta Magenta 255 0 255 #FF00FF Violet Violet 238 130 238 #EE82EE Plum Plum 221 160 221 #DDA0DD Orchid Orchid 218 112 214 #DA70D6 MediumOrchid MediumOrchid 186 85 211 #BA55D3 DarkOrchid DarkOrchid 153 50 204 #9932CC DarkViolet DarkViolet 148 0 211 #9400D3 BlueViolet BlueViolet 138 43 226 #8A2BE2 Purple Purple 160 32 240 #A020F0 MediumPurple MediumPurple 147 112 219 #9370DB Thistle Thistle 216 191 216 #D8BFD8 Snow1 Snow1 255 250 250 #FFFAFA Snow2 Snow2 238 233 233 #EEE9E9 Snow3 Snow3 205 201 201 #CDC9C9 Snow4 Snow4 139 137 137 #8B8989 Seashell1 Seashell1 255 245 238 #FFF5EE Seashell2 Seashell2 238 229 222 #EEE5DE Seashell3 Seashell3 205 197 191 #CDC5BF Seashell4 Seashell4 139 134 130 #8B8682 AntiqueWhite1 AntiqueWhite1 255 239 219 #FFEFDB AntiqueWhite2 AntiqueWhite2 238 223 204 #EEDFCC AntiqueWhite3 AntiqueWhite3 205 192 176 #CDC0B0 AntiqueWhite4 AntiqueWhite4 139 131 120 #8B8378 Bisque1 Bisque1 255 228 196 #FFE4C4 Bisque2 Bisque2 238 213 183 #EED5B7 Bisque3 Bisque3 205 183 158 #CDB79E Bisque4 Bisque4 139 125 107 #8B7D6B PeachPuff1 PeachPuff1 255 218 185 #FFDAB9 PeachPuff2 PeachPuff2 238 203 173 #EECBAD PeachPuff3 PeachPuff3 205 175 149 #CDAF95 PeachPuff4 PeachPuff4 139 119 101 #8B7765 NavajoWhite1 NavajoWhite1 255 222 173 #FFDEAD NavajoWhite2 NavajoWhite2 238 207 161 #EECFA1 NavajoWhite3 NavajoWhite3 205 179 139 #CDB38B NavajoWhite4 NavajoWhite4 139 121 94 #8B795E LemonChiffon1 LemonChiffon1 255 250 205 #FFFACD LemonChiffon2 LemonChiffon2 238 233 191 #EEE9BF LemonChiffon3 LemonChiffon3 205 201 165 #CDC9A5 LemonChiffon4 LemonChiffon4 139 137 112 #8B8970 Cornsilk1 Cornsilk1 255 248 220 #FFF8DC Cornsilk2 Cornsilk2 238 232 205 #EEE8CD Cornsilk3 Cornsilk3 205 200 177 #CDC8B1 Cornsilk4 Cornsilk4 139 136 120 #8B8878 vory1 Ivory1 255 255 240 #FFFFF0 vory2 Ivory2 238 238 224 #EEEEE0 Ivory3 Ivory3 205 205 193 #CDCDC1 Ivory4 Ivory4 139 139 131 #8B8B83 Honeydew1 Honeydew1 240 255 240 #F0FFF0 Honeydew2 Honeydew2 224 238 224 #E0EEE0 Honeydew3 Honeydew3 193 205 193 #C1CDC1 Honeydew4 Honeydew4 131 139 131 #838B83 LavenderBlush1 LavenderBlush1 255 240 245 #FFF0F5 LavenderBlush2 LavenderBlush2 238 224 229 #EEE0E5 LavenderBlusH5 LavenderBlusH5 205 193 197 #CDC1C5 LavenderBlush4 LavenderBlush4 139 131 134 #8B8386 MistyRose1 MistyRose1 255 228 225 #FFE4E1 MistyRose2 MistyRose2 238 213 210 #EED5D2 MistyRose3 MistyRose3 205 183 181 #CDB7B5 MistyRose4 MistyRose4 139 125 123 #8B7D7B Azure1 Azure1 240 255 255 #F0FFFF Azure2 Azure2 224 238 238 #E0EEEE Azure3 Azure3 193 205 205 #C1CDCD Azure4 Azure4 131 139 139 #838B8B SlateBlue1 SlateBlue1 131 111 255 #836FFF SlateBlue2 SlateBlue2 122 103 238 #7A67EE SlateBlue3 SlateBlue3 105 89 205 #6959CD SlateBlue4 SlateBlue4 71 60 139 #473C8B RoyalBlue1 RoyalBlue1 72 118 255 #4876FF RoyalBlue2 RoyalBlue2 67 110 238 #436EEE RoyalBlue3 RoyalBlue3 58 95 205 #3A5FCD RoyalBlue4 RoyalBlue4 39 64 139 #27408B Blue1 Blue1 0 0 255 #0000FF Blue2 Blue2 0 0 238 #0000EE Blue3 Blue3 0 0 205 #0000CD Blue4 Blue4 0 0 139 #00008B DodgerBlue1 DodgerBlue1 30 144 255 #1E90FF DodgerBlue2 DodgerBlue2 28 134 238 #1C86EE DodgerBlue3 DodgerBlue3 24 116 205 #1874CD DodgerBlue4 DodgerBlue4 16 78 139 #104E8B SteelBlue1 SteelBlue1 99 184 255 #63B8FF SteelBlue2 SteelBlue2 92 172 238 #5CACEE SteelBlue3 SteelBlue3 79 148 205 #4F94CD SteelBlue4 SteelBlue4 54 100 139 #36648B DeepSkyBlue1 DeepSkyBlue1 0 191 255 #00BFFF DeepSkyBlue2 DeepSkyBlue2 0 178 238 #00B2EE DeepSkyBlue3 DeepSkyBlue3 0 154 205 #009ACD DeepSkyBlue4 DeepSkyBlue4 0 104 139 #00688B SkyBlue1 SkyBlue1 135 206 255 #87CEFF SkyBlue2 SkyBlue2 126 192 238 #7EC0EE SkyBlue3 SkyBlue3 108 166 205 #6CA6CD SkyBlue4 SkyBlue4 74 112 139 #4A708B LightSkyBlue1 LightSkyBlue1 176 226 255 #B0E2FF LightSkyBlue2 LightSkyBlue2 164 211 238 #A4D3EE LightSkyBlue3 LightSkyBlue3 141 182 205 #8DB6CD LightSkyBlue4 LightSkyBlue4 96 123 139 #607B8B SlateGray1 SlateGray1 198 226 255 #C6E2FF SlateGray2 SlateGray2 185 211 238 #B9D3EE SlateGray3 SlateGray3 159 182 205 #9FB6CD SlateGray4 SlateGray4 108 123 139 #6C7B8B LightSteelBlue1 LightSteelBlue1 202 225 255 #CAE1FF LightSteelBlue2 LightSteelBlue2 188 210 238 #BCD2EE LightSteelBlue3 LightSteelBlue3 162 181 205 #A2B5CD LightSteelBlue4 LightSteelBlue4 110 123 139 #6E7B8B LightBlue1 LightBlue1 191 239 255 #BFEFFF LightBlue2 LightBlue2 178 223 238 #B2DFEE LightBlue3 LightBlue3 154 192 205 #9AC0CD LightBlue4 LightBlue4 104 131 139 #68838B LightCyan1 LightCyan1 224 255 255 #E0FFFF LightCyan2 LightCyan2 209 238 238 #D1EEEE LightCyan3 LightCyan3 180 205 205 #B4CDCD LightCyan4 LightCyan4 122 139 139 #7A8B8B PaleTurquoise1 PaleTurquoise1 187 255 255 #BBFFFF PaleTurquoise2 PaleTurquoise2 174 238 238 #AEEEEE PaleTurquoise3 PaleTurquoise3 150 205 205 #96CDCD PaleTurquoise4 PaleTurquoise4 102 139 139 #668B8B CadetBlue1 CadetBlue1 152 245 255 #98F5FF CadetBlue2 CadetBlue2 142 229 238 #8EE5EE CadetBlue3 CadetBlue3 122 197 205 #7AC5CD CadetBlue4 CadetBlue4 83 134 139 #53868B Turquoise1 Turquoise1 0 245 255 #00F5FF Turquoise2 Turquoise2 0 229 238 #00E5EE Turquoise3 Turquoise3 0 197 205 #00C5CD Turquoise4 Turquoise4 0 134 139 #00868B Cyan1 Cyan1 0 255 255 #00FFFF Cyan2 Cyan2 0 238 238 #00EEEE Cyan3 Cyan3 0 205 205 #00CDCD Cyan4 Cyan4 0 139 139 #008B8B DarkSlateGray1 DarkSlateGray1 151 255 255 #97FFFF DarkSlateGray2 DarkSlateGray2 141 238 238 #8DEEEE DarkSlateGray3 DarkSlateGray3 121 205 205 #79CDCD DarkSlateGray4 DarkSlateGray4 82 139 139 #528B8B Aquamarine1 Aquamarine1 127 255 212 #7FFFD4 Aquamarine2 Aquamarine2 118 238 198 #76EEC6 Aquamarine3 Aquamarine3 102 205 170 #66CDAA Aquamarine4 Aquamarine4 69 139 116 #458B74 DarkSeaGreen1 DarkSeaGreen1 193 255 193 #C1FFC1 DarkSeaGreen2 DarkSeaGreen2 180 238 180 #B4EEB4 DarkSeaGreen3 DarkSeaGreen3 155 205 155 #9BCD9B DarkSeaGreen4 DarkSeaGreen4 105 139 105 #698B69 SeaGreen1 SeaGreen1 84 255 159 #54FF9F SeaGreen2 SeaGreen2 78 238 148 #4EEE94 SeaGreen3 SeaGreen3 67 205 128 #43CD80 SeaGreen4 SeaGreen4 46 139 87 #2E8B57 PaleGreen1 PaleGreen1 154 255 154 #9AFF9A PaleGreen2 PaleGreen2 144 238 144 #90EE90 PaleGreen3 PaleGreen3 124 205 124 #7CCD7C PaleGreen4 PaleGreen4 84 139 84 #548B54 SpringGreen1 SpringGreen1 0 255 127 #00FF7F SpringGreen2 SpringGreen2 0 238 118 #00EE76 SpringGreen3 SpringGreen3 0 205 102 #00CD66 SpringGreen4 SpringGreen4 0 139 69 #008B45 Green1 Green1 0 255 0 #00FF00 Green2 Green2 0 238 0 #00EE00 Green3 Green3 0 205 0 #00CD00 Green4 Green4 0 139 0 #008B00 Chartreuse1 Chartreuse1 127 255 0 #7FFF00 Chartreuse2 Chartreuse2 118 238 0 #76EE00 Chartreuse3 Chartreuse3 102 205 0 #66CD00 Chartreuse4 Chartreuse4 69 139 0 #458B00 OliveDrab1 OliveDrab1 192 255 62 #C0FF3E OliveDrab2 OliveDrab2 179 238 58 #B3EE3A OliveDrab3 OliveDrab3 154 205 50 #9ACD32 OliveDrab4 OliveDrab4 105 139 34 #698B22 DarkOliveGreen1 DarkOliveGreen1 202 255 112 #CAFF70 DarkOliveGreen2 DarkOliveGreen2 188 238 104 #BCEE68 DarkOliveGreen3 DarkOliveGreen3 162 205 90 #A2CD5A DarkOliveGreen4 DarkOliveGreen4 110 139 61 #6E8B3D Khaki1 Khaki1 255 246 143 #FFF68F Khaki2 Khaki2 238 230 133 #EEE685 Khaki3 Khaki3 205 198 115 #CDC673 Khaki4 Khaki4 139 134 78 #8B864E LightGoldenrod1 LightGoldenrod1 255 236 139 #FFEC8B LightGoldenrod2 LightGoldenrod2 238 220 130 #EEDC82 LightGoldenrod3 LightGoldenrod3 205 190 112 #CDBE70 LightGoldenrod4 LightGoldenrod4 139 129 76 #8B814C LightYellow1 LightYellow1 255 255 224 #FFFFE0 LightYellow2 LightYellow2 238 238 209 #EEEED1 LightYellow3 LightYellow3 205 205 180 #CDCDB4 LightYellow4 LightYellow4 139 139 122 #8B8B7A Yellow1 Yellow1 255 255 0 #FFFF00 Yellow2 Yellow2 238 238 0 #EEEE00 Yellow3 Yellow3 205 205 0 #CDCD00 Yellow4 Yellow4 139 139 0 #8B8B00 Gold1 Gold1 255 215 0 #FFD700 Gold2 Gold2 238 201 0 #EEC900 Gold3 Gold3 205 173 0 #CDAD00 Gold4 Gold4 139 117 0 #8B7500 Goldenrod1 Goldenrod1 255 193 37 #FFC125 Goldenrod2 Goldenrod2 238 180 34 #EEB422 Goldenrod3 Goldenrod3 205 155 29 #CD9B1D Goldenrod4 Goldenrod4 139 105 20 #8B6914 DarkGoldenrod1 DarkGoldenrod1 255 185 15 #FFB90F DarkGoldenrod2 DarkGoldenrod2 238 173 14 #EEAD0E DarkGoldenrod3 DarkGoldenrod3 205 149 12 #CD950C DarkGoldenrod4 DarkGoldenrod4 139 101 8 #8B658B RosyBrown1 RosyBrown1 255 193 193 #FFC1C1 RosyBrown2 RosyBrown2 238 180 180 #EEB4B4 RosyBrown3 RosyBrown3 205 155 155 #CD9B9B RosyBrown4 RosyBrown4 139 105 105 #8B6969 IndianRed1 IndianRed1 255 106 106 #FF6A6A IndianRed2 IndianRed2 238 99 99 #EE6363 IndianRed3 IndianRed3 205 85 85 #CD5555 IndianRed4 IndianRed4 139 58 58 #8B3A3A Sienna1 Sienna1 255 130 71 #FF8247 Sienna2 Sienna2 238 121 66 #EE7942 Sienna3 Sienna3 205 104 57 #CD6839 Sienna4 Sienna4 139 71 38 #8B4726 Burlywood1 Burlywood1 255 211 155 #FFD39B Burlywood2 Burlywood2 238 197 145 #EEC591 Burlywood3 Burlywood3 205 170 125 #CDAA7D Burlywood4 Burlywood4 139 115 85 #8B7355 Wheat1 Wheat1 255 231 186 #FFE7BA Wheat2 Wheat2 238 216 174 #EED8AE Wheat3 Wheat3 205 186 150 #CDBA96 Wheat4 Wheat4 139 126 102 #8B7E66 Tan1 Tan1 255 165 79 #FFA54F Tan2 Tan2 238 154 73 #EE9A49 Tan3 Tan3 205 133 63 #CD853F Tan4 Tan4 139 90 43 #8B5A2B Chocolate1 Chocolate1 255 127 36 #FF7F24 Chocolate2 Chocolate2 238 118 33 #EE7621 Chocolate3 Chocolate3 205 102 29 #CD661D Chocolate4 Chocolate4 139 69 19 #8B4513 Firebrick1 Firebrick1 255 48 48 #FF3030 Firebrick2 Firebrick2 238 44 44 #EE2C2C Firebrick3 Firebrick3 205 38 38 #CD2626 Firebrick4 Firebrick4 139 26 26 #8B1A1A Brown1 Brown1 255 64 64 #FF4040 Brown2 Brown2 238 59 59 #EE3B3B Brown3 Brown3 205 51 51 #CD3333 Brown4 Brown4 139 35 35 #8B2323 Salmon1 Salmon1 255 140 105 #FF8C69 Salmon2 Salmon2 238 130 98 #EE8262 Salmon3 Salmon3 205 112 84 #CD7054 Salmon4 Salmon4 139 76 57 #8B4C39 LightSalmon1 LightSalmon1 255 160 122 #FFA07A LightSalmon2 LightSalmon2 238 149 114 #EE9572 LightSalmon3 LightSalmon3 205 129 98 #CD8162 LightSalmon4 LightSalmon4 139 87 66 #8B5742 Orange1 Orange1 255 165 0 #FFA500 Orange2 Orange2 238 154 0 #EE9A00 Orange3 Orange3 205 133 0 #CD8500 Orange4 Orange4 139 90 0 #8B5A00 DarkOrange1 DarkOrange1 255 127 0 #FF7F00 DarkOrange2 DarkOrange2 238 118 0 #EE7600 DarkOrange3 DarkOrange3 205 102 0 #CD6600 DarkOrange4 DarkOrange4 139 69 0 #8B4500 Coral1 Coral1 255 114 86 #FF7256 Coral2 Coral2 238 106 80 #EE6A50 Coral3 Coral3 205 91 69 #CD5B45 Coral4 Coral4 139 62 47 #8B3E2F Tomato1 Tomato1 255 99 71 #FF6347 Tomato2 Tomato2 238 92 66 #EE5C42 Tomato3 Tomato3 205 79 57 #CD4F39 Tomato4 Tomato4 139 54 38 #8B3626 OrangeRed1 OrangeRed1 255 69 0 #FF4500 OrangeRed2 OrangeRed2 238 64 0 #EE4000 OrangeRed3 OrangeRed3 205 55 0 #CD3700 OrangeRed4 OrangeRed4 139 37 0 #8B2500 Red1 Red1 255 0 0 #FF0000 Red2 Red2
 
 


Коментарі

⤹ Залишити свій коментар ⤸

 • оновити, якщо не видно коду
Останнє на сайті
 • seo

  Нова пачка для індексування сайтів

  coments/129 vievs/ 0
 • Блог

  Український двигунчик CMS для сайту

  coments/388 vievs/ 0
 • Блог

  Що таке сучасний хостинг?

  coments/472 vievs/ 0
Останнє в магазині
Картинка в meta з додаткового поля Картинка в meta з додаткового поля / Платні модулі DLE
Коментарі
Популярне на сайті

Для усіх любителів Анекдотів українською існує чудовий сайт з безліччю приколів, смішних історій та відео: Анекдоти

Тарифні плани

Потужний старт Стандартний запуск сайту від $400
 • - ♜ -
 • В стартовий тарифний план входить:

 • Розробка та налаштування сайту
 • Семантичне ядро
 • Оптимізація швидкості
 • Наповнення до SEO 5 сторінок
 • Ліцензія двигунчика DLE
Просунутий SEO оптимізований сайт від $700
 • - ♚ -
 • В SEO тарифний план входить:

 • Створення та налаштування сайту
 • Семантичне ядро
 • Оптимізація швидкості
 • Наповнення до SEO 10 сторінок
 • Ліцензія двигунчика DLE
 • 5 силок + перелінковка
Імперський винущувач конкурентів від $999
 • - ♛ -
 • В імперський тарифний план входить:

 • Розробка сайту
 • Наповнення до SEO 20 сторінок
 • Повна оптимізація
 • Ліцензія двигунчика DLE
 • МОЄ НАТХНЕННЯ та ДОСВІД!
/* soc-knopki */